کابل جوش

نمایش دادن همه 3 نتیجه

کابل جوش یکی از ابزارهای اصلی و مهم در صنعت جوشکاری است که هنگام خرید باید مراقب آن باشید زیرا کابل مناسب می تواند کار شما را بهبود بخشد. در روش جوش قوس الکتریکی با الکترود باید حرارت مناسبی بین دو فلز ایجاد شود که با ذوب و سرد شدن فلزات به هم متصل می شود.