کابل گرد رشته ای 6×3

تومان 154,500

در مکان‌هایی که میزان تنش مکانیکی چندان زیاد نباشد می‌توان از انواع مختلف کابل گرد رشته ای برای سهولت انجام کارها استفاده کرد. از جمله بیش‌ترین کاربردهای این محصول، در بالابرها و اتصالات متحرک بوده و مطابق استاندارد ملی ISIRI607-5 تولید می‌شود. عموماً می‌توان کابل‌های گرد رشته‌ای را تا دمای 70 درجه سانتی‌گراد مورد استفاده قرار داد.