کابل گرد رشته ای 1×2

تماس بگیرید

این محصول از سیم و کابل مشهد در انواع مختلفی قابل تولید بوده که هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه دارای رشته‌های فاز و نول هستند. کابل گرد رشته ای 1×2 دارای دو رشته و قطر یک میلی است. این کابل نوعی کابل تک فاز نیمه افشان است که به‌طور معمول از جنس فلز مس تولید می‌شود.