کابل گرد رشته ای 1/5×4

تومان 54,500

این محصول از سیم و کابل مشهد در انواع مختلفی قابل تولید بوده که هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه دارای رشته‌های فاز و نول هستند. کابل گرد رشته ای 1/5×4 دارای چهار رشته و قطر یک‌ونبم میلی است. این کابل نوعی کابل تک فاز نیمه افشان است که به‌طور معمول از جنس فلز مس تولید می‌شود.