کابل کولری 4 در 1

کابل کولری یکی از محصولات مصرفی در سیستم‌های سرمایشی بوده و برای تأمین انرژی و برق موتورهای موجود در کولر مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلیه کولرها اعم از آبی و گازی برای تأمین انرژی خود به جهت خنک کردن محیط به جریان برق نیاز دارند.

این تجهیزات سرمایشی در دو سایز استاندارد طراحی و عرضه شده و مشتریان باید با در نظر گرفتن تنظیمات سیستم سرمایشی یکی از دو سایز مذکور را خریداری کنند.