کابل نسوز شیلد دار 3 در یک و نیم

تومان 777,000

در ساختار کابل‌های نسوز از انواع مختلف شیلدها استفاده می‌شود؛ به عنوان مثال شیلد نواری که تحت عنوان محافظ الکترومغناطیس پیرامونی شناخته شده از جمله کارآمدترین و بهترین شیلدها برای این محصول به حساب می‌آید.