کابل نسوز شیلد دار 2 در یک و نیم

تومان 58,200

در یک نگاه کلی به کابل نسوز شیلد دار 2 در یک و نیم می‌توان گفت که این محصول در صنایع مختلفی نظیر ماشین افزارها، تجهیزات حمل و نقل مکانیکی، نصب در کانال‌ها و سینی‌ها، اتصال اجزای دستگاه در خطوط تولید و… مورد استفاده قرار گرفته و در برابر حریق مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهد.