کابل شیلد دار 5 در یک و نیم

تماس بگیرید

اولین مدل کابل‌های شیلد دار قدرت هستند که عموماً در نیروگاه‌های برق بزرگ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. علاوه بر این، این کابل‌ها برای روشنایی خیابان‌ها، درون آب، کانال‌ها، زیر خاک و… نیز کاربرد دارند.

با یک نگاه کلی بر کابل شیلد دار 5 در یک و نیم و کاربرد هر یک از آن‌ها در می‌یابیم که این محصول هر زمان که تداخل امواج الکترومغناطیس احتمال صدمه زدن به داده‌های انتقالی را افزایش دهد، کارآمد خواهد بود.