کابل شیلد دار 4 در یک و نیم

تماس بگیرید

شما می توانید با ارسال کد درج شده روی محصول کابل شیلد دار 4 در یک و نیم و پیامک آن به شماره 10001517 (سازمان ملی استاندارد ایران) از کیفیت محصول اطمینان حاصل کنید.

اطلاعات درج شده در پیامک دریافتی شامل نام و تاریخ اعتبار محصول، نام واحد تولیدی، استان و شهر تولید کننده، نوع استاندارد و وضعیت پروانه تولید خواهد بود.