کابل شبکه FTP cat 6

تماس بگیرید

کابل شبکه از جمله اصلی‌ترین و پرکاربردترین تجهیزات پسیو شبکه به شما می‌آید. به عبارت دیگر، این محصول یک رابط ساده بین دستگاه‌ها به منظور انتقال داده بوده که در بستر شبکه کار می‌کند. این محصولات در انواع و مطابق با استانداردهای مختلفی طراحی و عرضه شده که می‌توان هر یک از آن‌ها را بر حسب سرعت شبکه به منظور انتقال داده و همچنین دستگاهِ مورد استفاده خریداری کرد.

دسته: