کابل تلفن 6 زوج هوایی با ضخامت سیم نیم

تومان 30,000

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که کابل تلفن 6 زوج هوایی با ضخامت سیم نیم از جمله کابل‌های مقاوم در صنعت مخابرات بوده که می‌توان از آن ضمن برای انتقال داده‌های صوتی برای جابه‌جایی داده‌های ویدئویی و تصویری و همچنین متنی بهره‌گیری کرد.