کابل تلفن چهار زوج هوایی سیم و کابل مشهد

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که کابل تلفن چهار زوج هوایی از جمله کابل‌های مقاوم در صنعت مخابرات بوده که می‌توان از آن ضمن برای انتقال داده‌های صوتی برای جابه‌جایی داده‌های ویدئویی و تصویری و همچنین متنی بهره‌گیری کرد.