کابل تلفن شش زوج هوایی سیم و کابل مشهد

تومان 39,500

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که کابل تلفن شش زوج هوایی از جمله کابل‌های مقاوم در صنعت مخابرات بوده که می‌توان از آن ضمن برای انتقال داده‌های صوتی برای جابه‌جایی داده‌های ویدئویی و تصویری و همچنین متنی بهره‌گیری کرد.