کابل تخت رشته ای 70×3

تماس بگیرید

این محصول از برند سیم و کابل مشهد لحاظ مقاومت نیز عملکرد بسیار ایده‌آلی ارائه می‌دهد و به همین خاطر توانسته است در بازار ایران به جایگاه بسیار خوبی دست پیدا کند. کابل تخت رشته ای 70×3 با سه رشته و هفتاد میلی قطر طراحی و عرضه می‌شود.