کابل تخت رشته ای 50×3

تومان 1,215,200

این محصول از برند سیم و کابل مشهد لحاظ مقاومت نیز عملکرد بسیار ایده‌آلی ارائه می‌دهد و به همین خاطر توانسته است در بازار ایران به جایگاه بسیار خوبی دست پیدا کند. کابل تخت رشته ای 50×3 با سه رشته و پنجاه میلی قطر طراحی و عرضه می‌شود.