کابل آلومینیوم 2 در 16 (2X16)

تماس بگیرید

کابل آلومینیوم 2 در 16 قابل سفارش در سیم و کابل مشهد

این محصول در انواع مختلفی قابل خرید بوده که از جمله آن می‌توان به کابل‌های آلومینیومی زره‌دار، کابل خودنگهدار، کابل زمینی و کابل هوایی اشاره داشت. کابل‌های آلومینیومی زره دار به صورت دفنی خارج از تأسیسات و در زیر زمین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از این کابل‌ها می‌توان در محیط‌هایی که امکان ضربه و وارد شدن صدمات فیزیکی وجود دارد بهره‌گیری نمود.