کابل آلومینیوم 1 در 95 (1X95)

تومان 92,100

شما می توانید با ارسال کد درج شده روی محصول کابل آلومینیوم 1 در 95 و پیامک آن به شماره 10001517 (سازمان ملی استاندارد ایران) از کیفیت محصول اطمینان حاصل کنید.

اطلاعات درج شده در پیامک دریافتی شامل نام و تاریخ اعتبار محصول، نام واحد تولیدی، استان و شهر تولید کننده، نوع استاندارد و وضعیت پروانه تولید خواهد بود.