سیم مفتول مس 0/75×1

تماس بگیرید

  • نام محصول: سیم مفتول مس 1*0.75
  • شرکت سازنده: سیم و کابل مشهد
  • سطح مقطع اسمی: 0.75 میلیمتر مربع
  • تعداد رشته در قطر: 1*0.97
  • سطح مقطع عایق: 0.6 میلیمتر
  • بیشیته قطر کل: 2.5 میلیمتر
  • وزن: 11 کیلوگرم بر کیلومتر
  • بیشینه مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد: 24.5 اهم بر کیلومتر
  • جریان در 25 درجه سانتیگراد: 10 آمپر
  • حداقل مقاومت عایق در 70 درجه سانتیگراد: 0.012 مگا اهم بر کیلومتر
شناسه محصول: 10051 دسته: