سیم رشته ای 1×1

تومان 5,600

شما می توانید با ارسال کد درج شده روی محصول سیم رشته ای 1×1 و پیامک آن به شماره 10001517 (سازمان ملی استاندارد ایران) از کیفیت محصول اطمینان حاصل کنید. اطلاعات درج شده در پیامک دریافتی شامل نام و تاریخ اعتبار محصول، نام واحد تولیدی، استان و شهر تولید کننده، نوع استاندارد و وضعیت پروانه تولید خواهد بود.